Popolare bresciano Mé pàder el fa ’l molèta

N. 138 Anno: 2012