Klezmer-Yiddish-Sefardita 48 Ose Shalom

N. 048 Anno: 2005

coro 4 voci miste